Aktiviteter

Thursday, 25 January 2018
Medlemsmöte om standardrevisionen 12-13 februari

Svenska FSC:s kansli bjuder in till medlemsmöte för att informera om arbete med standardrevisionen. Mötena kommer att ske tillsammans med FSC International för att hitta lösningar för de frågor inom revisionen där oenighet fortfarande råder.


För att få ett brett deltagande bland våra medlemmar läggs mötena upp på följande sätt:

Måndag den 12/2 kl. 10.00 – 12.00 ekonomiska kammaren, FSC:s kansli Uppsala
Måndag 12/2 kl. 14.00 – 16.00 miljökammaren, FSC:s kansli Uppsala
Tisdag 13/2 kl. 10.00 – 12.00 sociala kammaren, FSC:s kansli Uppsala

Anmäl om du kan delta på ditt kammarmöte senast den 2 februari till info at fsc-sverige point org