Aktiviteter

Wednesday, 28 March 2012
Fokus på samråd mellan renägare och skogsbruk

Hur kan samrådsformerna förbättras?


Den 28-29 mars bjuder Svenska FSC och Svenska Samernas Riksförbund, SSR, in till diskussion om hur formerna för samråd mellan rennäring och skogsbruk kan förbättras.

Det blir plats för samtal om FSC:s verktyg för samråd och vilka behovs som finns av uppföljning. Seminariet ska också skapa utrymme för dialog om vad som utmärker ett bra samråd.

En intervjustudie om hur FSC påverkat samverkan mellan rennäring och skogsbruk i Sverige kommer att presenteras på seminariet som hålls i Lycksele, på Hotell Lappland.

Läs mer (länk till pdf med seminarieinbjudan)