Aktiviteter

Monday, 23 April 2012
Svenska FSC deltar i Stockholm +40

Hur försörjningskedjorna kan göras mer hållbara ska utforskas


I år är det 40 år sedan FN:s första globala miljökonferens genomfördes. Det skedde i Stockholm, vilket uppmärksammas under konferensen Stockholm + 40 den 23-25 april 2012. Det är en internationell konferens om hållbar livsstil och innovativa lösningar.

Miljödepartementet och Utrikesdepartementet ansvarar gemensamt för arrangemanget. Målsättningen är att erbjuda nyckelaktörer en plattform för dialog om konkreta åtgärder som kan främja hållbar utveckling - inklusive goda exempel på hållbara innovationer, hållbar produktion och hållbar livsstil.
Syftet är också att nå fram till tydliga budskap och rekommendationer för hållbara innovationer, hållbar produktion och hållbar livsstil, att kommunicera vidare till beslutsfattarna på FN:s globala miljökonferens Rio+20, för att visa hur en grön ekonomi kan bli verklighet.

FSC har bjudits in att delta i konferensen, representerade av Svenska FSC. Svenska FSC kommer tillsammans med representanter för CITES och Respect att leda rundabordssamtal på temat hållbara försörjningskedjor på eftermiddagen den 24 april. I uppdraget ingår också att sammanfatta utfallet –runda bords deltagarnas goda förslag till åtgärder som kan göra olika försörjningskedjor mer hållbara.