Aktiviteter

Friday, 27 April 2012
Så här håller FSC "fulvirket" borta

Kostnadsfritt seminarium om Controlled Wood


Illegala avverkningar har i vissa delar av världen en stor omfattning. Ofta sker de i skyddsvärda skogar och i strid med arbetsrätt och traditionella rättigheter.

Världsbanken gör skattningen att ett område stort som en fotbollsplan avverkas illegalt varannan sekund. Marknadsvärdet på virket uppskattas till 10-15 miljarder dollar årligen.

FSC-certifierade leverantörer och tillverkare får inte i någon del av sina försörjningskedjor hantera virke som avverkats illegalt eller i strid med mänskliga och traditionella rättigheter. De måste följa FSC:s standard för Controlled Wood.

Tillfälle att lära mer om hur denna standard kan användas för att stoppa flödena av ”fulvirke” på världsmarknaden ges onsdag den 9 maj. Svenska FSC ordnar då ett kostnadsfritt seminarium i Uppsala.