Aktiviteter

Wednesday, 18 March 2015
Lär dig mer om användningen av FSC:s varumärke!

eTraining

Gratis webbaserad utbildning om användning av FSC:s varumärke för certifierade verksamheter.


För alla FSC certifierade verksamheter finns nu möjligheten att öka kunskapen om användningen av FSC:s varumärke via en webbaserad utbildning genom FSC:s nya eTraining plattform. Utbildningen är gratis för alla FSC certifierade verksamheter och tillträde ges genom registrering på etraining.fsc.org och en access kod som fås genom att maila till info at fsc-sverige point org

Innehållet i utbildningen
Utbildningen bygger på de krav som finns för användning av FSC:s varumärken för certifikatinnehavare (FSC-STD-50-001 V1-2) och syftar till att ge en visuell tur genom de viktigaste delarna av standarden. Den består dels av en allmän kunskapsdel men även möjlighet att välja mer specifika ämnen; som till exempel varumärkesanvändning på förpackningar eller små produkter med liten yta. Det finns också möjlighet att testa sina kunskaper efter att kursen genomförts och vid godkänt resultat så ingår ett intyg om deltagande i kursen. 
 
Varumärkesutbildningen är den första på FSC:s eTraining plattform och är en del av det ”self-approval” pilotprojekt som lanserades förra året. Men nu finns den tillgänglig för alla certifierade verksamheter oavsett deltagande i pilotprojektet eller inte.