Aktiviteter

Wednesday, 21 January 2015
Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?

SLU bjuder in till konferens. Projektet, som finansierats av SLU, Energimyndigheten och skogsnäringen har pågått i fyra år. Intresseorganisationer, samarbetspartners och intresserade privatpersoner är varmt välkomna till konferensen!


Är stubbar ett bra biobränsle? I jakten på biobränslen som ger lägre utsläpp av koldioxid än fossila bränslen är stubbar en hittills nästan outnyttjad resurs. För att tillvarata denna resurs behöver vi veta mer om stubbrytningens effekter på den biologiska mångfalden, hur stubbskörden påverkar produktion och avrinning av kvicksilver samt hur koldioxidutsläppen förändras över tid. 

För att ta reda på detta har samhällsvetare, kolbalansforskare, vattenforskare och experter på biologisk mångfald från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Lunds universitet tillsammans med Energimyndigheten och skogsnäringen undersökt de här frågorna under fyra år i temaprogrammet "Stubbskörd för ökad klimatnytta och begränsad miljöpåverkan".

Den 26:e mars är du därför varmt välkommen till programmets slutkonferens på World Trade Center i Stockholm där resultaten presenteras. Konferensen innehåller även en omfattande posterutställning. Sista anmälningsdag är den 6:e mars
 
Konferensen är kostnadsfri och det bjuds på lunch och fika.

Läs mer och anmäl dig här:
www.slu.se/stubbkonferens

(Denna konferens anordnas inte av FSC och därför hänvisar vi eventuella frågor till SLU)