Vår historia

Historia (© FSC A.C)© FSC A.CEn gemensam oro för avskogning och skogsbruksmetoder med negativa effekter för människor och miljö fick representanter från företag, miljö- och människorättsorganisationer att stämma möte i Kalifornien, USA, 1990.


En kraftsamling i skogens tjänst

På mötet i Kalifornien såg deltagarna att det fanns behov av ett system för att lyfta fram träråvara från ansvarsfullt brukade skogar. Här lades grunden för FSC, Forest Stewardship Council.

Världsmiljökonferensen i Rio de Janeiro år 1992 resulterade inte i några överenskommelser om ett mer ansvarsfullt bruk av världens skogar. Skogsprinciperna som antogs pekade ut en riktning, men inga bindande skyldigheter.

Människorna som träffats i Kalifornien beslöt sig för att ta saken i egna händer. De grundade FSC vid ett konstituerande möte i Toronto, Kanada 1993. Grundarna kom från 25 olika länder och ville med FSC skapa ett marknadsdrivet verktyg för att främja ett ansvarsfullt bruk av världens skogar.

FSC kom till Sverige 1996, då svenska intressenter bildade en arbetsgrupp för att ta fram en svensk skogsbruksstandard enligt FSC. Arbetsgruppen ombildades 1997 till Svenska FSC-rådet. Nu heter vi FSC Sverige. Vi är en fristående, ideell förening, men verkar i enlighet med internationella FSC:s värdegrund och stadgar.