Medlemmar

Här ser du en förteckning över FSC:s medlemmar i Sverige.

Svenska FSC:s medlemmar arbetar med att utveckla FSC i SverigeAlla medlemmar tillhör någon av FSC:s tre kammare. Vid omröstningar har varje kammare lika många röster, oavsett antalet medlemmar i respektive kammare.

Privatpersoner, organisationer och företag kan bli medlemmar. De som är medlemmar i Svenska FSC kan även välja att vara medlemmar i Internationella FSC. Omvänt blir Internationella medlemmar med säte i Sverige automatiskt supporters till Svenska FSC.


Svenska organisationer medlemmar i FSC International

Social kammare

 • GS - Facket för skogs-, trä-, och grafisk bransch
 • Hela Sverige ska leva
 • Stiftelsen Protect Sápmi
 • Svenska Samernas Riksförbund, SSR

Miljökammare

 • BirdLife Sverige
 • Naturskyddsföreningen
 • Världsnaturfonden, WWF

Ekonomisk kammare

 • AB Tetra Pak
 • Ahlstrom-Munksjö
 • Bergvik Skog AB
 • BillerudKorsnäs Skog och Industri AB
 • DNV Business Assurance Sweden AB
 • Essity AB
 • Holmen Skog AB
 • IKEA of Sweden AB
 • Kinnarps AB
 • SCA Skog AB
 • SGS Sweden AB
 • Skogscertifiering Prosilva AB
 • Skogsentreprenörerna (SE)
 • Skogssällskapets Förvaltning AB
 • Skånsk Landskapsvård
 • Statens Fastighetsverk
 • Stora Enso Skog AB
 • Sveaskog
 • Svenska kyrkans skogscertifiering
 • Sydved AB
 • Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening
 • Strängnäs Stift
 • Uppsala Stift
 • Västerås Stift
 • Växjö Stift

Enskilda medlemmar

 • Anders Lindhe

Medlemmarna har en viktig roll.
De arbetar aktivt med att utveckla och informera om FSC:s vision och regler. Svenska FSC:s medlemmar har ansvar för att förvalta och utveckla FSC:s svenska skogsbruksstandard och kännedomen om FSC på den svenska marknaden.

Medlemsavgifterna finansierar det löpande arbetet vid Svenska FSC:s kansli.

Att vara medlem är inte det samma som att vara certifierad. Medlem blir den som aktivt ansöker om och beviljas medlemskap i Svenska FSC eller FSC International.

Läs mer

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229