Svenska FSC

Svenska FSC:s organisationSvenska FSC är en ideell medlemsorganisation där medlemmarna är placerade i tre olika kammare. Vid omröstningar har kamrarna samma röststyrka, oavsett medlemsantal.

Svenska FSC:s styrelse väljs på årsstämman. Ekonomisk kammare, social kammare och miljökammare har lika många representanter i styrelse och arbetande kommittéer.


Svenska FSC är en fristående, ideell förening, med egen årsstämma, styrelse och kanslipersonal. Samarbetet med FSC International regleras i ett avtal och Svenska FSC ska liksom andra regionala och nationella nätverkspartners tillämpa regler och arbetsformer som är i överensstämmelse med FSC Internationals grundläggande mål, regler och värden.

Många medlemmar i Svenska FSC är också medlemmar i FSC International – och vice versa. Det kostar inget extra med dubbelt medlemskap.

Svenska FSC och andra nationella och regionala nätverkspartners driver utvecklingen av FSC:s arbete på lokal och regional nivå.

Svenska FSC ska öka kännedomen om FSC i Sverige, övervaka varumärkesanvändningen och förvalta och utveckla den svenska skogsbruksstandarden enligt FSC regler.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229