Vår globala strategi

FSC förtydligar sin identitet och roll i det globala skogssystemet genom den nya globala strategin. Den nya riktningen möter de utmaningar som världens skogar, och de skogliga intressena, står inför.

Forests For All Forever


Under de 20 år som gått sedan vi grundades har vi skapat ett certifieringssystem som mobiliserar marknadskrafter, erbjuder människor en möjlighet att skapa positiva effekter i skogen och i samhället genom sina köpbeslut. Genom vår unika organisationsstruktur har vi skapat globala dialoger för att definiera vad ett ansvarsfullt skogsbruk innebär. Vilket har lett till omfattande förändringar i praktiken på marken och positiva resultat för skogar och de djur och människor som är beroende av dem.

Tyvärr, står delar av världens skogar fortfarande inför stora utmaningar - vi måste vara djärvare, starkare, och mätbart effektivare. Av denna anledning presenterar den strategiska planen vårt mål, att mer än fördubbla andelen av FSC-produkter i den globala skogsbaserade handeln till 20 procent år 2020.

Vår ambition och riktningDen strategiska planen innebär ett åtagande att förbättra FSC:s certifieringssystem, och de unika fördelar det har, för att på nya sätt uppfylla vårt uppdrag. Strategin fokuserar på att öka FSC-certifiering i tropiska länder, och att ge en röst åt dem som drabbas hårdast av misskötta skogar - urfolken, arbetare, samhällen, kvinnor och småskaliga producenter - parallellt med att uppfylla behoven hos våra nuvarande certifikatsinnehavare. 

De tre strategier som planen består av bekräftar våra två kärnområden - vår normativa ram och nationella standarder, och positioneringen av FSC på marknaden. Den visar också klart de förändringar som måste äga rum inom FSC som en organisation för att utmärka sig i dessa två huvudområden.

strategiNedan hittar du den strategiska planen (på engelska). Det är ett "levande dokument" och kommer att revideras av den internationella styrelsen i takt med att vår verksamhet utvecklas.