10 ANLEDNINGAR ATT VÄLJA FSC


1. VI DRIVS AV VÅRA MEDLEMMAR

Vi drivs av våra medlemmarVi är en global organisation med över 800 globala medlemmar från organisationer som representerar miljö, sociala och ekonomiska frågor. Tillsammans utvecklar de våra regler som tar hand om världens skogar.


2. VI HAR DEN STARKASTE STANDARDEN

Vi har den starkaste standardenVår standard ställer höga krav på skogsbruket. Det ger företag och konsumenter en trygghet att de certifierade skogarna sköts på ett ansvarsfullt sätt.


3. VI ÄR RESPEKTERADE OCH TROVÄRDIGA

Vi är respekterade och trovärdigaVi är det certifieringssystem som många företag föredrar exempelvis IKEA, H&M och Tetra Pak.


4. VI FINNS PÅ DEN GLOBALA MARKNADEN

Vi finns på den globala marknadenVi finns i fler än 100 länder och märker fler produkter än något annat certifieringssystem för skog


5. VI HAR EN POSITIV INVERKAN

Vi har en positiv inverkanVi skyddar hotade arter och stärker rättigheterna för arbetare och urfolk.


6. VI HAR STÖD

Vi har stödBland våra medlemmar finns några av världens största och mest respekterade miljöorganisationer som BirdLife och WWF. De väljer FSC framför andra certifieringssystem för skogsbruk.


7. VI ÄR TRANSPARENTA

Vi är transparentaVi ger möjlighet till insyn och inflytande för de som är intresserade av hur våra skogar sköts. Våra regler utvecklas i öppna processer och kontrollen av att reglerna följs görs av oberoende parter, s.k. tredjepartscertifiering


8. VÅRA STANDARDER ÄR GLOBALA

Våra standarder är globalaVåra regler för skogsbruk i Sverige bygger på FSC:s grundregler som är lika världen över.


9. VI TÄNKER LOKALT

Vi tänker lokaltVi ger människor möjlighet framföra synpunkter på skogsbruket i deras närhet.


10. VI ÄR ERKÄNDA

Vi är erkändaVi säkerställer att träråvaran i produkter märkta av Bra miljöval och LEED m.fl. kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC är det enda skogscertifieringssystem som är medlemmar i ISEAL Alliance, den globala sammanslutningen för hållbarhetsstandarder.