NEJ

Nej din verksamhet behöver inte certifieras när ni inte använder FSC:s varumärke. Men kom ihåg att utan certifiering förlorar materialet sin status som certifierat och ni kan då inte kommunicera eller marknadsföra att materialet som certifierat vilket även gäller för dina kunder.

Förklaring
När du väljer att inte vara certifierad bryter du spårbarhetskedjan. Då finns det inget sätt att kontrollera hur materialet hanteras i produktionen. Därför kan inte FSC-systemet längre säkerställa att trycksaken sker på FSC-certifierat material och användning av FSC:s varumärke är helt förbjuden.