NEJ

Men kom ihåg!
Då du arbetar för en verksamhet som har ett giltigt FSC-certifikat finns det krav på att du ingår ett underleverantörsavtal med gällande verksamhet. På detta sätt omfattas du av deras certifiering när du arbetar med FSC-certifierat material i deras regi.
Kontakta en certifieringsorganisation för mer information.