NEJ

Nej, du behöver inte vara certifierad när du inte använder FSC:s varumärke och/eller inte vill sälja produkter som FSC-certifierade. Men kom ihåg att utan certifiering förlorar materialet sin status som FSC-certifierat och ni får därför inte skriva att det rör sig om FSC-certifierat material och inte heller kommunicera detta till era kunder.

Förklaring
När du väljer att inte certifiera din verksamhet bryts spårbarhetskedjan. Då finns det inget sätt att kontrollera hur materialet hanteras och hur den faktiska användningen av FSC-certifierat material ser ut. Därför kan FSC-systemet inte heller säkerställa att det rör sig om FSC-certifierade produkter och användningen av FSC:s varumärke är förbjuden.