Ja

Ja din verksamhet måste certifieras.

Förklaring
För att produktens spårbarhet skall säkerställas måste din verksamhet vara certifierad. När du säljer produkten till ett annat företag (som i sin tur säljer den till ett annat företag) och även eventuellt ändrar/bearbetar den, måste vi se till att certifierat material separeras från icke-certifierat material. Detta är en del av FSC:s spårbarhetscertifiering och det sätt som vi kan säkerställa trovärdigheten i FSC:s märkning och försäkra för dina kunder att en FSC:s märkning faktiskt innebär ett ansvarsfullt skogsbruk.

En certifiering förhållandevis lätt att genomföra och behöver inte vara dyrt. Läs mer här.

Du får även gärna bli medlem i FSC Sverige och då ta del av alla våra medlemserbjudanden samt ha möjlighet att påverka FSC:s system. Kontakta oss för mer information kontakt@se.fsc.org