NEJ

Nej din verksamhet behöver inte certifieras.

Du behöver inte en FSC-certifiering. Du agerar som agent eller underleverantör för ett annat företag som har äganderätten av produkten och FSC-certifieringen. Därför är sådana verksamheter undantagna från certifiering, läs mer i FSC:s spårbarhetsstandard FSC-STD-40-004 V2-1.

Du kommer dock att skrivas in i certifiering för det företaget som äger produkterna, därmed behöver ni underteckna ett kontrakt. Kontakta ett certifieringsorgan för mer information.

Om du vill använda FSC:s varumärken för att kommunicera till dina kunder att du är agent och kan förmedla är FSC-certifierade produkter behöver du en varumärkeslicens från FSC Sverige. Priset är individuellt, eftersom det bland annat beror på hur mycket ni använder FSC:s varumärke. Du kan se prismodeller för en varumärkeslicens här!

Med en varumärkeslicens får ni en rad fördelar. Ni kan också bli medlem i FSC Sverige och ta del av alla våra medlemserbjudande och utnyttja våra medlemstjänster. Kontakta oss för mer information kontakt@se.fsc.org