När du köper varan tar du då över det juridiska ägarskapet över varan och/eller lagerför den?


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229