STOPP!

Om inte tryckeriet är FSC-certifierat kan inte heller din verksamhet kommunicera och marknadsföra till era kunder och intressenter att materialet är FSC-certifierat eftersom tryckeriet därmed har brutit spårbarhetskedjan. 

Detta innebär att du varken får skriva att materialet är FSC-certifierat, använda FSC:s varumärke eller på annat sätt hänvisa till FSC.

Förklaring
När tryckeriet inte är certifierat kan vi inte kontrollera att det skett en separation mellan FSC-certifierat material och icke certifierat material. Det går därför inte att säkerställa att det tryckta materialet faktiskt är FSC-certifierat. Därför förlorar materialet sin status som FSC-certifierat när det anländer till ett icke certifierat tryckeri. Tryckeriet får därför inte använda FSC:s varumärken för att kommunicera och marknadsföra sina produkter.

Föreslå för tryckeriet att de certifierar sin verksamhet, det är varken särskilt dyrt eller svårt för denna typ av verksamhet. Alternativt kan du välja ett redan certifierat tryckeri, använd våra databaser för att hitta ett tryckeri.