NEJ

Nej du behöver inte certifieras eller ha en varumärkeslicens.

Förklaring
Det är din kund som skall ha en varumärkeslicens (eller eventuellt vara certifierad) för att produkterna skall kunna marknadsföras med FSC:s varumärke. Din kund har via sin licens tillgång till de FSC-logotyper som skall användas på materialet.