NEJ

Nej du behöver inte vara certifierad eller ha en varumärkeslicens.

Förklaring
Om Tryckeriet är FSC-certifierat är det de och inte du som skall säkerställa att materialet blir korrekt märkt med FSC:s logotyper.

Det är också tryckeriet som genom sin certifiering har tillgång till de logotyper som skall användas.