JA

Ja din verksamhet ska certifieras.

Du skall certifieras, såvida att du inte lagerför de certifierade produkterna och/eller marknadsför projektet med FSC:s varumärken.
Men inte med en vanlig spårbarhetscertifiering! 

Du skall projektcertifiera projektet och inte använda en vanlig FSC-spårbarhetscertifiering. En projektcertifiering är billigare och mindre krävande, eftersom den framförallt ställer krav på materialmottagning och inköpsdokumentation. Med en projektcertifiering kan FSC:s varumärken användas för att marknadsföra byggnaden. Är du intresserad av att vet mer om projektcertifiering kontakta Svenska FSC (info@fsc-sverige.org) eller en certifieringsorganisation