Lär dig mer om FSC - Webbutbildning 

Våra webbutbildningar lär dig mer om FSC och vad vi gör.

För er som företag och organisation
– ett bra verktyg att informera medarbetare om FSC
– ett heltäckande material för att utforma internutbildning

För dig som privatperson
– ett enkelt sätt att lära sig mer om FSC
– få användbar information om vilka produkter som märks med FSC
– lär dig om hur du kan bidra till FSC:s arbete


Webbutbildningen finns i två varianter

Certifiering av skog – FSC i praktiken
Den här utbildningen passar dig som har ett mindre markinnehav (< 1000 ha) eller arbetar med skogen på annat vis, exempelvis entreprenörer. Du får ökad kunskap om FSC-certifieringen i praktisk mening och hur ett FSC-certifikat påverkar din verksamhet.

Så fungerar FSC
Denna utbildning riktar sig till dig som vill veta mer om FSC i allmänhet. Du som konsument, markägare eller entreprenör får lära dig om FSC, vad vi gör och varför vårt arbete är viktigt.

Ett diplom tilldelas alla som deltagit som bevis på avklarad utbildning.

Vill du gå någon av utbildningarna?
Våra webbutbildningar riktar sig främst till våra medlemmar. Som enskild medlem ingår utbildningarna i medlemskapet, kontakta kansliet om du är intresserad av medlemskap och/eller utbildningarna.

Arbetar du för en organisation som är medlem i Svenska FSC kan ni skaffa ett abonnemang genom att kontakta webbutbildningsansvarig, om ni redan har ett abonnemang kontaktar du er administratör för att få tillgång till utbildningarna.

Arbetar du för en organisation som inte är medlem i Svenska FSC kan vi ge ut individuella licenser för 500 kr exkl. moms alternativt kan din organisation skaffa ett abonnemang, kontakta webbutbildningsansvarig för mer information.

Till utbildningen

Certifiera din skog