Lär dig mer om FSC - Webbutbildning

Våra webbutbildningar lär dig mer om FSC och vad vi gör.

Webbutbildningen togs fram år 2016. Det innebär att beskrivningarna av FSC-skogsbruk utgår från 2010 års svenska skogsbruksstandard. En ny standard kommer att träda i kraft under 2020 och materialet kommer då att behöva uppdateras. FSC Sverige har ännu inte tagit ställning till i vilken form det kommer att ske.

Tillgänglig material kan både användas av privatpersoner och av företag eller andra organisationer. Syftet är att ge en överblick över vad FSC är och vad vi gör. Här exemplifierar vi hur materialet kan användas:

Av företag och organisationer

– för att informera medarbetare om FSC
– för att genomföra internutbildningar

Av dig som privatperson
– för att enkelt lära dig mer om FSC
– för att få veta vilka produkter som märks med FSC
– för att lära dig mer om hur du kan bidra till FSC:s arbete


Webbutbildningen finns i två varianter

Certifiering av skog – FSC i praktiken
Den här utbildningen passar dig som har ett mindre markinnehav (< 1000 ha) eller arbetar med skogen på annat vis, exempelvis entreprenörer. Du får ökad kunskap om FSC-certifieringen i praktisk mening och hur ett FSC-certifikat påverkar din verksamhet.

Så fungerar FSC
Denna utbildning riktar sig till dig som vill veta mer om FSC i allmänhet. Du som konsument, markägare eller entreprenör får lära dig om FSC, vad vi gör och varför vårt arbete är viktigt.

Ett diplom tilldelas alla som deltagit som bevis på avklarad utbildning.

Vill du gå någon av utbildningarna?
Våra webbutbildningar riktar sig främst till våra medlemmar. Som enskild medlem ingår utbildningarna i medlemskapet, kontakta kansliet om du är intresserad av medlemskap och/eller utbildningarna.

Arbetar du för en organisation som är medlem i Svenska FSC kan ni skaffa ett abonnemang genom att kontakta webbutbildningsansvarig, om ni redan har ett abonnemang kontaktar du er administratör för att få tillgång till utbildningarna.

Arbetar du för en organisation som inte är medlem i Svenska FSC kan vi ge ut individuella licenser för 500 kr exkl. moms alternativt kan din organisation skaffa ett abonnemang, kontakta webbutbildningsansvarig för mer information.

Till utbildningen

Certifiera din skog