FSC:s Marknadsplats

En global mötesplats för säljare och köpare

MarketplaceMarknadsplatsen är en webbaserad plattform där köpare och säljare av FSC-certifierade produkter hittar varandra.


Marknadsplatsen innehåller en internationell databas med information om FSC certifierade produkter och material, kopplat till tillverkare och leverantörer. Databasen är sökbar och det finns också möjlighet att lägga upp förfrågningar eller annonser på Marknadsplatsen.

Uppbyggnaden av Marknadsplatsen pågår för fullt, med stöd av FSC:s nätverkspartners. En pilotversion lanserades under 2012. Nya funktioner och språkversioner kommer successivt att läggas till.

FSC-certifierade verksamheter kan kostnadsfritt registrera sig på Marknadsplatsen. Den som vill kan sedan, mot en viss kostnad, lägga till ytterligare tjänster, exempelvis annonsutrymme eller mer omfattande företags- och produktpresentationer.

Besök Marknadsplatsen för att skapa dig en uppfattning om hur den fungerar. Du kan maila dina frågor till marketplace at fsc point org.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229