På produkter

För att du ska få placera FSC-märket på en produkt måste produkten innehålla FSC-certifierad råvara. Din verksamhet måste vara certifierad enligt FSC:s regler. Till höger hittar du de gällande standarderna, samt en guide och en FAQ om hur du kan använda vårt varumärke på dina certifierade produkter och i din marknadsföring.

Exempel på verksamheter som efter certifiering kan FSC-märka produkter är skogsbrukare, tillverkare, återförsäljare och tryckerier. Om du inte redan är certifierad kan du läsa mer om hur det går till: Fem steg mot certifiering.

Du som är certifierad får instruktioner om hur du får använda logotypen av din certifierare. Certifieraren ger dig den logotyp du är berättigad att använda. Du ska alltid använda ditt unika licensnummer tillsammans med logotypen. Licensnumret har formatet FSC® C000000.

Har du frågor kring vad du får och inte får göra med logotypen vänder du dig alltså till din certifierare.

Alla giltiga certifikat finns registrerade i internationella FSC:s databas på info.fsc.org. Du kan kontrollera certifikat genom söka på företagsnamn, licensnummer eller certifikatsnummer.

Maila Svenska FSC, info at fsc-sverige point org om du misstänker att någon använder FSC-märket på ett felaktigt sätt.

Lär dig mer om användningen av FSC:s varumärke!

Gratis webbaserad utbildning om användning av FSC:s varumärke för certifierade verksamheter

För alla FSC certifierade verksamheter finns nu möjligheten att öka kunskapen om användningen av FSC:s varumärke via en webbaserad utbildning genom FSC:s nya eTraining plattform. Utbildningen är gratis för alla FSC certifierade verksamheter och tillträde ges genom registrering på etraining.fsc.org och en access kod som fås genom att maila till info at fsc-sverige point org

Innehållet i utbildningen
Utbildningen bygger på de krav som finns för användning av FSC:s varumärken för certifikatinnehavare (FSC-STD-50-001 V1-2) och syftar till att ge en visuell tur genom de viktigaste delarna av standarden. Den består dels av en allmän kunskapsdel men även möjlighet att välja mer specifika ämnen; som till exempel varumärkesanvändning på förpackningar eller små produkter med liten yta. Det finns också möjlighet att testa sina kunskaper efter att kursen genomförts och vid godkänt resultat så ingår ett intyg om deltagande i kursen.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229