Kontroll av varumärkesanvändning

Den som väljer FSC-produkter måste kunna lita på att varumärket håller vad det lovar: att träinnehållet kommer från ansvarsfullt skogsbruk. Felaktig eller illegal användning av varumärket kan allvarligt skada FSC:s mål och syften.

Det är anledningen till att alla som vill använda FSC:s varumärke måste ansöka om tillstånd och följa FSC:s varumärkesregler. Du kan hjälpa oss att skydda varumärket genom att rapportera misstankar om otillåten användning.

Så här kontrollerar du om ett licensnummer är giltigt:

  • Det ska alltid finnas ett licensnummer under FSC:s logotypen med formatet FSC-C000000 (certifierade organisationer) eller FSC-N000000 (organisationer med licens att kommunicera FSC på marknaden)
  • Certifierade organisationers licensnummer kontrollerar du på http://info.fsc.org
  • Varumärkeslicenser kontrollerar du på http://info.fsc.org/nonholder.php  

Om licensnumret inte finns, inte hör till det företag som saluför en produkt eller om det inte finns något licensnummer alls tillsammans med logotypen är vi tacksamma om du kan rapportera detta till Svenska FSC, info at fsc-sverige point org.

De som använder FSC:s varumärke felaktigt och efter påpekande inte upphör med missbruket riskerar att bli utlagda i Internationella FSC:s intrångslista 

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229