I marknadsföring

Om du säljer FSC-märkta produkter vill du antagligen gärna berätta det i din egen marknadsföring. Till exempel i butiksskyltning, annonser, trycksaker och på din hemsida.

Certifierade företag får hjälp av sin certifierare
Är ditt företag FSC-certifierat ska certifieraren ge dig tillgång till logotypen och hjälpa dig med information om vad som gäller för varumärkesanvändning i säljstödjande material. Om du inte redan är certifierad kan du läsa mer om hur det går till: Fem steg mot certifiering. Här hittar du gällande standarder och guider.

Butiker kan ansöka om varumärkeslicens
Detaljhandel – den sista länken innan en vara når slutkonsument – behöver inte vara FSC-certifierad för att använda FSC:s varumärke i sin marknadsföring. Däremot krävs en särskild varumärkeslicens för att använda namnet Forest Stewardship Council, förkortningen FSC eller vår logotyp – trädet med förkortningen FSC. Allt detta är registrerade varumärken.

Så här går det till:

  • Skicka en ansökan om varumärkeslicens till Svenska FSC. I högerspalten kan du ladda ner en ansökningsblankett och ett faktablad.
  • Vi kommer be dig verifiera att produkterna du vill marknadsföra är FSC-certifierade och att de kommer direkt från en FSC-certifierad leverantör. Leverantören ska ha ett eget spårbarhetscertifikat, med certifikats- och licensnummer.
  • Vi upprättar ett kontrakt som du får underteckna och efter det betalar du en årlig avgift.
  • Ditt företag får ett licensnummer och registreras i vår databas.
  • Du får tillgång till logotypen och detaljerad information om hur den ska användas. När du sedan utformar ditt marknadsföringsmaterial skickar du det till oss för godkännande.

En varumärkeslicens har formatet FSC-N000000. Du kan kontrollera om en varumärkeslicens är giltig i Internationella FSC:s databas för varumärkeslicenser.
Maila Svenska FSC, info at fsc-sverige point org om du misstänker att någon använder FSC-märket på ett felaktigt sätt.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229