Använda FSC:s varumärken

Särskilt tillstånd krävs för att använda FSC:s varumärke (© FSC A.C)© FSC A.CFSC:s märke på en produkt betyder att den innehåller trä från ansvarsfulla källor.

FSC erbjuder på det här sättet konsumenter en möjlighet att välja produkter från skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.


FSC:s varumärke måste skyddas. Det är anledningen till att FSC:s har strikta regler för hur varumärket får användas. Namn och varumärke få bara användas i överensstämmelse med reglerna och i de sammanhang som FSC-certifiering tillåter.

Detta är våra registrerade varumärken:

  • Namnet Forest Stewardship Council
  • Förkortningen FSC
  • FSC:s logo – trädet med förkortningen FSC
  • Forests For All Forever – full brand mark 
  • Forests For All Forever – logo with text mark

All användning av FSC:s varumärke kräver särskilda tillstånd. Läs vidare om vilka regler som gäller för att använda FSC:s varumärke på produkter, i marknadsföring och i informationsmaterial

De som har tillstånd att använda FSC:s varumärke har en särskild kod. Läs mer om hur du kan kontrollera om koden är giltig. 

FSC:s logo (© FSC A.C)© FSC A.CFSC:s logo

Forests For All Forever – full brand markForests For All Forever – full brand mark

Forests For All Forever – logo with text markForests For All Forever – logo with text mark

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229