Föreningen Skogen i Centrum

FSC Sverige är en fristående ideell förening vars registrerade namn är Föreningen Skogen i Centrum. Samarbetet med FSC International regleras i ett avtal. FSC Sverige tillämpar regler och arbetsformer som är i överensstämmelse med FSC Interationals grundläggande mål, regler och värden.

Här når du oss
Läs mer