Spårbarhetscertifiering

Spårbarhetscertifiering gör trä från FSC-skogsbruk spårbart (© FSC A.C)© FSC A.CSpårbarhetscertifiering krävs för att en produkt ska få bära FSC:s märke.

Med en spårbarhetscertifiering visar man att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och har ett kontrollerat ursprung.


Varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC-certifierade träprodukter måste ha ett spårbarhetscertifikat för att kunna använda FSC:s märke. Ett grundkrav är att verksamheten har ett system för att följa och skilja FSC-produkter från icke-certifierade produkter.

Ett företag som vill spårbarhetscertifiera sig måste:

  • ha ett kvalitetssystem för interna rutiner
  • kunna kontrollera trävarans/träfiberns ursprung i FSC-produkter
  • kunna utföra månadsvis kontroll och dokumentation av FSC-produktionen
  • kunna märka fakturor och transporthandlingar som rör FSC-produkter med certifikatsnummer
  • kunna använda FSC-varumärket på rätt sätt på FSC-produkterna

En oberoende certifierare kontrollerar om företaget klarar dessa krav. Certifieraren inriktar sig på att bedöma kvalitetssystemet och hur det tillämpas. Certifieraren bedömer och värderar också riskerna för att FSC-material kan blandas samman med annat material som inte får ingå i FSC-certifierade produkter.

Efter sin genomgång upprättar certifieraren en revisionsrapport och utfärdar ett certifikat. Certifieraren meddelar giltighetstid för certifikatet och frekvens för uppföljande kontroller.

Certifierare tillhandahåller FSC:s varumärke och instruktioner för hur det ska användas. Det är även certifieraren som kontrollera användning av FSC:s varumärke, både på produkter och vid marknadsföring av produkter och verksamhet.

Har du frågor om spårbarhetscertifiering?

Anders WarpmanAnders Warpman

Maila Anders som är vår konsult för spårbarhetsfrågor.
E-post: anders at warpmanconsulting point com

Kort om spårbarhetscertifiering

FSC-certifierade företag ska:
• Utse FSC-ansvarig
• Känna till standardens innehåll
• Utbilda personalen
• Ha rutiner för att tillämpa standarden
• Erbjuda personalen korrekta och säkra arbetsvillkor
• Följa FSC:s regler för associerade organisationer

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229