Gruppcertifiering av mindre skogsinnehav

Certifiering i ett gruppcertifikat kan göra det enklare för mindre skogsägare att delta i FSC.

En stor del av det administrativa arbetet sköts av den som ansvarar för gruppcertifikatet.


Flera olika organisationer erbjuder certifiering i grupp.
Nedan hittar du en förteckning över aktuella gruppcertifikat och kontaktpersoner. Kostnaderna bestäms av den som ansvarar för gruppcertifikatet, du kan fråga om pris hos de organisationer som intresserar dig.

BillerudKorsnäs AB Skog, SGS-FM/COC-000076
Per Funkquist
Tel 070-795 12 22
Per.funkquist@billerudkorsnas.com
801 81 Gävle
http://www.billerudkorsnas.se/Skog/

Derome Skog AB, BV-FM/COC-007143
Tina Höglund
Tel 0340-66 64 20
Tina.hoglund@derome.se
Bjurumsvägen 14
432 87 Veddige
www.deromeskog.se

Grönt Paraply i Sverige AB, SA-FM/COC-001104
Martin Persson
Tel 019-16 83 95 eller 070-659 41 85
Martin.persson@konsult.lrf.se
Franzéngatan 6, Box 30229
104 25 Stockholm
www.lrfkonsult.se

Holmen Skog AB, DNV-FM/COC-000044
Sara Rindeskog
Tel 0660-37 74 77
Sara.rindeskog@holmenskog.com
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
www.holmen.se

SCA Skog AB, Virke,SGS-FM/COC-000213
Susanne Holmsten
Tel 060-16 42 27
susanne.holmsten@sca.com
Skepparplatsen 1
851 88 Sundsvall
www.scaskog.com

Skogscertifiering Prosilva AB, SCS-FM/COC-00153G
Magnus Norrby
Tel 070-515 69 39
info@skogscertifiering.se
Klostergatan 2 A, Box 26055
750 26 Uppsala
www.skogscertifiering.se

Skogssällskapets Förvaltning AB, DNV-FM/COC-000045
Staffan Mattsson
Tel 018-14 01 00
Staffan.mattsson@skogssallskapet.se
Ullsväg 30
756 51 Uppsala
www.skogssallskapet.se

Skogsutveckling Syd AB, DNV-FM/COC-000049
Daniel Andersson
Tel 0733-98 90 00
daniel.andersson@susab.se
Box 79
296 21 Åhus
www.susab.se

Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp, DNV-FM/COC-000047
Jesper Key
Tel 073-082 50 92
jesperkey.skogskonsult@gmail.com
c/o Hafner, Sigfridsvägen 19, 3 tr
126 50 Hägersten
www.certifieringsgruppen.se

Stora Enso Skog AB, DNV-FM/COC-000066
Johan Bjernulf
Tel 010-467 72 09
Johan.a.bjernulf@storaenso.com
791 80 Falun
www.storaenso.com

Sveaskog Förvaltnings AB, SGS-FM/COC-001867
Marlene Lidén
Tel 070-588 06 26
marlene.liden@sveaskog.se
Torsgatan 4
105 22 Stockholm
www.sveaskog.se

Sydved AB, DNV-FM/COC-000048
Thomas Höijer
Tel 010-467 84 53
Thomas.hoijer@sydved.se
Box 626
551 18 Jönköping
www.sydved.se

Södra Skogsägarna Ek. För., DNV-FM/COC-000170
Tomas Rahm
Tel 070-206 17 01
Tomas.rahm@sodra.com
Skogsudden
351 89 Växjö
www.sodra.se

Vida skog AB, DNV-FM/COC-000279
Tony Axelsson
Tel 070-653 64 27
Tony.axelsson@vida.se
Box 100
342 21 Alvesta
www.vida.se

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229