FSC och Timmerförordningen

Timmerförordningen (© FSC A.C)© FSC A.C2010 antogs Timmerförordningen, en EU-lag som ska förhindra import och försäljning av illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor. Lagen trädde i kraft den 3 mars 2013 och det är nu olagligt att föra in och sälja illegalt avverkade produkter på EU:s inre marknad.


Den som placerar virke eller träprodukter på EU-marknaden ska vidta tillbörlig aktsamhet – Due Diligence – för att försäkra sig om att varorna inte kommer från illegala källor. Varans ursprung och väg fram till EU-marknaden ska dokumenteras. En analys av hur stor risken är för att illegalt virke ska ha letat sig in i försörjningskedjan måste också göras.

FSC stödjer strävandena att mota bort illegalt virke från marknaden och har sett till så att FSC-systemets regler är i överensstämmelse med Timmerförordningen. De ändringar som gjorts i systemet kommer att hjälpa importörer av FSC-certifierat material att följa timmerförordningen. Bevakande myndighet beslutar om vilka bevis de vill ha på att förordningen är uppfylld, men vi har stora förhoppningar om att de kommer att acceptera FSC som en garant för säkerställa produktens ursprung och att FSC-certifierade verksamheter inte kommer att behöva vidta några ytterligare åtgärder för det material som är FSC-certifierat.

FSC uppmuntrar importörer att leta efter FSC-certifierat material, inte enbart för att uppfylla timmerförordningen, utan även för att bidra till ett ansvarsfullt nyttjande av skog världen över.

Svensk riskanalys

Svenska FSC ska värdera risken för förekomst av virke från illegala eller kontroversiella avverkningar i Sverige. Bedömningen behövs för de som arbetar med kontrollerat virke (FSC Controlled Wood) men har också betydelse i förhållande till Timmerförordningen.

Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig på Svenska FSC:s kansli, är kontaktperson: henrik.von.stedingk at fsc-sverige point org

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229