Vårt konferensrum

Svenska FSC® lanserar nytt konceptkontor

Vi ha flyttat till nya lokaler och lanserar vårt nya konceptkontor. Att inredning och möbler är certifierade är en självklarhet. Kontoret ska fungera som mötesplats för människor som engagerar sig i skogen.

Link
Död ved

FSC-certifieringens bidrag till biologisk mångfald

Svenska FSC har nyligen genomfört en studie för att följa upp hur FSC-certifieringen bidragit till att utveckla ett ansvarfullt skogsbruk i Sverige. Resultatet visar att FSC bidrar till en positiv utveckling för …

Link
Sibirisk tiger

Livsrum för Sibiriens hotade tigrar

FSC-certifierat skogsbruk i ryska Sibirien skyddar de livsmiljöer som är viktiga för den hotade sibiriska tigern.

Link
Curacautindalen

Samverkan för bättre villkor

Caracautindalens skogar i Chile dubbelcertifieras i ett gemensamt pilotprojekt mellan FSC och Fairtrade.  Lokalbefokningen får möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt skogsbruk i tidigare överexploaterade …

Link
Londons Olympiska arena

FSC tar plats i den olympiska traditionen

Den olympiska arenan i London har som första byggprojekt i världen certifierats enligt FSC:s projektstandard. Över 70 procent av virket i anläggningen är FSC-certifierat.

Link

Befrämjar ett
ansvarsfullt bruk
av världens
skogar

Med miljöhänsyn

Upprätthåller ekosystemfunktioner och skyddar skogar med höga bevarandevärden.

Socialt ansvarstagande

Respekterar arbetsrätt, hävdvunna rättigheter och urfolkens traditionella rättigheter.

Ekonomiskt livskraftigt

Skapar mervärden på marknaden, och ger likställda möjligheter att ta del av dessa fördelar.


Nyheter


World Forests Summit (© FSC Nederländerna)
Thursday, 10.04.2014
FSC utmanar EU att erkänna skogscertifieringens roll Läs mer …


Monday, 24.03.2014
Scorett väljer FSC och Fairtrade Läs mer …


Monday, 17.02.2014
Tekniska problem med vår telefonväxel Läs mer …


Wednesday, 12.02.2014
Swedwood Karelias FSC®-certifikat suspenderat Läs mer …

Aktiviteter


Thursday, 06.03.2014
World Forests Summit 2014 Läs mer …


Monday, 03.03.2014
Anmälan till FSC:s generalförsamling 2014 är nu öppen Läs mer …


Tuesday, 21.01.2014
General Assembly 2014 Läs mer …


Tuesday, 21.01.2014
Svenska FSC:s årsstämma 2014 Läs mer …

Standardnyheter


Monday, 14.04.2014
Online Claims Platform (OCP) testats nu av 150 olika organisationer Läs mer …


Thursday, 30.01.2014
Mer klarhet om FSC:s roll i implementeringen av EU:s Timmerförordning Läs mer …


Monday, 27.01.2014
Nu pågår den andra remissrundan om IGI (Internationella Generiska Indikatorer) Läs mer …