Diplom

Bli expert på FSC – gå vår webbutbildning

Svenska FSC har utvecklat en webbutbildning för att öka kunskapen om FSC och hur reglerna genomförs i praktiken.

Link
Snytbagge

FSC® driver utvecklingen till ett kemikaliefritt …

Målet med att helt fasa ut användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbaggen i det FSC-certifierade skogsbruket är på väg att uppnås. Kemikalieanvändningen i det FSC-certifierade skogsbruket har halverats på 4 …

Link
Diolo Celine harvests all the leaves from okok (Gnetum spp.) in the village of Minwoho, Lekié, Center Region, Cameroon.

FSC-certifiering leder till bättre villkor för människor i …

Nyligen genomförde CIFOR (Center for International Forestry Research) en undersökning som visar att människor vid Kongobäckenet (Demokratiska republiken Kongo, Kamerun och Gabon) som bor i FSC-certifierade områden har …

Link
Kuntze and waterfall in South Brazil – FSC Certified area of Pinus plantation, buffer zone with Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze and waterfall in South Brazil.

Certifierat trä och papper till de Olympiska spelen i Rio 2016

Organisationskommittén för de olympiska och paralympiska spelen i Rio 2016 och FSC Brasilien har meddelat att alla skogsprodukter som införskaffas av organisationskommittén kommer att vara certifierade. Detta inkluderar …

Link
Vårt konceptkontor

Svenska FSC® lanserar nytt konceptkontor

Vi ha flyttat till nya lokaler och lanserar vårt nya konceptkontor. Att inredning och möbler är certifierade är en självklarhet. Kontoret ska fungera som mötesplats för människor som engagerar sig i skogen.

Link

Befrämjar ett
ansvarsfullt bruk
av världens
skogar

Med miljöhänsyn

Upprätthåller ekosystemfunktioner och skyddar skogar med höga bevarandevärden.

Socialt ansvarstagande

Respekterar arbetsrätt, hävdvunna rättigheter och urfolkens traditionella rättigheter.

Ekonomiskt livskraftigt

Skapar mervärden på marknaden, och ger likställda möjligheter att ta del av dessa fördelar.


Nyheter


Tetra Pak kan nu leverera FSC världen över (© Tetra Pak)
Friday, 20.02.2015
Tetra Pak kan nu leverera FSC® världen över Läs mer …


Monday, 16.02.2015
Nya hårdare krav avseende bekämpningsmedel inom FSC® Läs mer …


Friday, 13.02.2015
FSC® bryter med DLH Group Läs mer …


Friday, 13.02.2015
NEPCon ackrediterade att certifiera enligt FSC:s regler Läs mer …

Aktiviteter


Webinar
Friday, 23.01.2015
Webbmöte om nytt verifieringskrav och Online Claims Platform Läs mer …


Wednesday, 21.01.2015
Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö? Läs mer …


Wednesday, 12.11.2014
Svenska FSC:s årsstämma den 19 - 20 maj Läs mer …


Monday, 08.09.2014
Nu har Internationella FSC:s generalförsamling 2014 startat Läs mer …

Standardnyheter


Tuesday, 13.01.2015
Verifieringskrav i den nya spårbarhetsstandarden Läs mer …


Friday, 19.12.2014
Spårbarhetsstandarden nu ute på remiss Läs mer …


Tuesday, 16.12.2014
Sista chansen att ge synpunkter på IGI och SIR Läs mer …